Persoonlijk
risicoprofiel
Huidige
behandeling
Naam Geboortedatum Patientnummer
0%
Huidig risico
0%
Reductie door behandeling
0
Individuele 10-jaars NNT
Print rapport
Kopiëren
Persoonlijk risicoprofiel
Geslacht
Leeftijd
Jaren sinds eerste vasculaire event
Systolische bloeddruk
Roken
Diabetes mellitus
Coronairlijden
Cerebrovasculair vaatlijden
Aneurysma aorta
Perifeer vaatlijden
Bloedverdunners
Creatinine
High-sensitivity CRP
Totaal cholesterol
HDL-cholesterol
LDL-cholesterol
Bewerken
Persoonlijk
risicoprofiel
Geslacht
Leeftijd
Jaren sinds eerste vasculaire event
Gebruik het populatiegemiddelde. Zie FAQ voor toelichting.
Persoonlijk
risicoprofiel
Roken
Diabetes mellitus
Diabetes Mellitus
Let op: deze calculator werd ontwikkeld in een populatie met hoofdzakelijk type 2 diabetes mellitus patiënten.
Close
Coronairlijden
Coronairlijden
Voorgeschiedenis van acuut coronair syndroom, myocard infarct of coronaire revascularisatie
Close
Cerebrovasculair vaatlijden
Cerebrovasculair vaatlijden
Voorgeschiedenis van een TIA, herseninfarct, amaurosis fugax, retina infarct of carotischirurgie
Close
Aneurysma aorta
Aneurysma aorta
Voorgeschiedenis of aanwezigheid van een supra- of infrarenaal aneurysma van de aorta >3 cm of aorta chirurgie
Close
Perifeer vaatlijden
Perifeer vaatlijden
Voorgeschiedenis of aanwezigheid van claudicatio intermittens, verlaagde enkel-arm index of chirurgische interventie (bijvoorbeeld angioplastiek, stentplaatsing, endarteriëctomie, vasculaire bypass or amputatie)
Close
Bloedverdunners
Gebruik het populatiegemiddelde. Zie FAQ voor toelichting.
Selecteer tenminste één type vaatlijden: coronairlijden, cerebrovasculair vaatlijden, perifeer vaatlijden of aneurysma aorta
Persoonlijk
risicoprofiel
Systolische bloeddruk
Creatinine
High-sensitivity CRP
High-sensitivity CRP
CRP = c-reactive protein
Close
Gebruik het populatiegemiddelde. Zie FAQ voor toelichting.
Persoonlijk
risicoprofiel
Totaal cholesterol
HDL-cholesterol
HDL-cholesterol
HDL = high-density lipoprotein
Close
LDL-cholesterol
LDL-cholesterol
LDL = low-density lipoprotein
Close
Gebruik het populatiegemiddelde. Zie FAQ voor toelichting.

Toekomstige behandeling

Systolische bloeddruk
Roken
LDL-cholesterol ≤ 1.7 mmol/L
Bloedverdunners

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Akkoord
Nee, liever niet