Persoonlijk
risicoprofiel
Huidige
behandeling
Persoonlijk
risicoprofiel
Geslacht
Leeftijd
Geografische regio
Geografische regio
Voor 'overige' geografische regio's worden als standaard de West-Europese resultaten gerapporteerd.
Close
Persoonlijk
risicoprofiel
Roken
Diabetes mellitus
Diabetes Mellitus
Let op: deze calculator werd ontwikkeld in een populatie met hoofdzakelijk type 2 diabetes mellitus patiënten.
Close
Coronairlijden
Coronairlijden
Voorgeschiedenis van acuut coronair syndroom, myocard infarct of coronaire revascularisatie
Close
Cerebrovasculair vaatlijden
Cerebrovasculair vaatlijden
Voorgeschiedenis van een TIA, herseninfarct, amaurosis fugax, retina infarct of carotischirurgie
Close
Perifeer vaatlijden
Perifeer vaatlijden
Voorgeschiedenis of aanwezigheid van claudicatio intermittens, verlaagde enkel-arm index of chirurgische interventie (bijvoorbeeld angioplastiek, stentplaatsing, endarteriëctomie, vasculaire bypass or amputatie)
Close
Atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren
Voorgeschiedenis of aanwezigheid van paroxysmaal of persisterend atriumfibrilleren
Close
Hartfalen
Hartfalen
Voorgeschiedenis of aanwezigheid van chronisch hartfalen mét of zónder behouden kamerfunctie. Let op: deze calculator onderschat het risico voor patiënten met gevorderde stadia van hartfalen (NYHA klasse III/IV).
Close
Gebruik het populatiegemiddelde. Zie FAQ voor toelichting.
Selecteer tenminste één type vaatlijden: coronairlijden, cerebrovasculair vaatlijden of perifeer vaatlijden
Persoonlijk
risicoprofiel
Systolische bloeddruk
Totaal cholesterol
LDL-cholesterol
LDL-cholesterol
LDL = low-density lipoprotein
Close
Creatinine
Gebruik het populatiegemiddelde. Zie FAQ voor toelichting.
Huidige
behandeling
Statine
Dosis
Ezetimibe
PCSK9-remmer
Huidige
behandeling
Bloedverdunners

Toekomstige behandeling

Statine
Roken
Ezetimibe
PCSK9-remmer
Systolische bloeddruk
Bloedverdunners
Startleeftijd behandeling
Toon wijzigingen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Akkoord
Nee, liever niet