Veelgestelde vragen

Hulp nodig? De kans is groot dat u hier het antwoord vindt.

Patiënten
Zijn de U-Prevent calculators ook bedoeld voor patiënten?
De calculators zijn voor iedereen open toegankelijk. Wij adviseren echter dat u U-Prevent samen met uw dokter gebruikt. Uw dokter kan u de benodigde gegevens aanleveren voor het invullen van uw gezondheidsprofiel. Daarnaast kan uw dokter helpen bij het interpreteren van de resultaten. Het gebruik van U-Prevent is géén alternatief voor een preventieconsult bij uw arts.
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens nergens anders voor dan om uw risico op hart- en vaatziekte te berekenen en het verwachtte effect van medicatie. Uw gegevens worden gewist aan het einde van ieder bezoek aan U-Prevent. U kunt uw gezondheidsprofiel en voorspellingen zelf wel bewaren door een PDF aan te maken.
Hoe nauwkeurig zijn de schattingen van U-Prevent?
De geschatte hart- en vaatziektevrije levensverwachting is van toepassing op een groep van mensen die exact hetzelfde zijn als u. Als er 100 of 1000 kopieën van u zouden bestaan (dat wil zeggen dezelfde leeftijd, dezelfde bloeddruk, hetzelfde cholesterolniveau enz.), dan zouden de schattingen voor die groep gemiddeld juist zijn. Natuurlijk kunnen onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat u als individueel lid van die groep toch een andere uitkomst heeft.
Volgens de lifetime calculator word ik behoorlijk oud; is levensverlenging op die leeftijd eigenlijk wel wenselijk?
De lifetime calculator schat het aantal extra jaren zonder hart- en vaatziekten dat u kunt bereiken door preventieve behandeling Dit wordt berekend op basis van de gemiddelde leeftijd die iemand met uw gezondheidsprofiel zal bereiken. Dit houdt echter in dat de helft van de mensen zoals u (met precies dezelfde leeftijd, bloeddruk, cholesterolniveau, etc.) deze leeftijd niet zal bereiken. De helft van de potentiële levenswinst door medicatie wordt dan ook geleefd in de jaren vóór deze leeftijd. Bedenk ook dat het gaat om extra jaren jaren zonder hart- en vaatziekten en dus in goede gezondheid. Hoe gezonder u op dit moment bent, hoe belangrijker het is om gezond te blijven.
Kan mijn dokter alle soorten medicatie uit de U-Prevent calculator aan mij voorschrijven?
Dat hangt af van behandelingsrichtlijnen en vergoedingscriteria. Uw arts kan u dit uitleggen.
Zorgverleners
Voor welke soorten patiënten kan ik de U-Prevent-calculators gebruiken?
Op U-Prevent vindt u calculators voor de volgende volwassen patiëntengroepen: 1) gezonde mensen, 2) patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, 3) diabetespatiënten, en 4) ouderen. Houd er rekening mee dat de scores over het algemeen niet van toepassing zijn op mensen met levensbedreigende ziekten. Veelvoorkomende voorbeelden van deze levensbeperkende ziekten zijn gemetastaseerde maligniteiten, gevorderde stadia van nierziekte, hartfalen en longziekten. Voorzichtigheid is ook geboden bij het toepassen van deze scores op patiënten met bepaalde monogenetische kenmerken waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met verhoogd (cardiovasculair) ziekterisico, zoals familiale hypercholesterolemie.
Wat als één of meerdere risicofactoren niet beschikbaar zijn?
U kunt de 'NA'-knop gebruiken om de missende waarde te imputeren met het populatiegemiddelde of mediane waarde. Deze waarden zijn afkomstig uit de baselinetabel van de oorspronkelijke publicatie van de betreffende risicoscore. Pragmatische imputatie van missende waarden door de mediaan resulteert in betrouwbare voorspellingen mits belangrijke kenmerken zoals leeftijd beschikbaar zijn (European Heart Journal ( 2018 ) 39 ( Supplement ), 291-292).
Waarom zie ik soms een waarschuwingsbericht op de resultatenpagina?
De lifetime modellen van U-Prevent schatten HVZ-vrije levensjaren op basis van de leeftijd waarop de overlevingskans naar verwachting tot onder 50% zal dalen. Als dit niet binnen de tijdspanne van het model wordt bereikt, wordt een alternatieve berekeningsmethode toegepast, gebaseerd op de oppervlakte onder de overlevingscurve. Deze laatste methode kan leiden tot systematische onderschatting van het aantal jaren extra zonder vaatziekte. Wanneer dit waarschuwingsbericht wordt getoond, moeten de resultaten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De schattingen van 10-jaars risico en lifetime risico worden niet beïnvloed door dit statistische probleem en kunnen wel gewoon worden gebruikt.
Welke calculator moet ik gebruiken?
We adviseren om hierbij altijd de geldende richtlijnen te volgen. Daarnaast kunt u onze beslissingshulp gebruiken.
Mijn patiënt gebruikt al medicatie.
Waarom laat de calculator niet het effect van deze huidige medicatie zien?
Het effect van de huidige medicatie wordt al weerspiegeld in het huidige risico. Dit komt doordat medicatie de huidige risicofactoren (bijvoorbeeld bloeddruk en cholesterol) beïnvloedt. U-Prevent voorspelt het effect van eventuele veranderingen ten opzichte van de huidige medicatie. Om een idee te krijgen van het voordeel van de huidige medicatie, kunt u in plaats daarvan het effect van het stoppen van de huidige medicatie laten berekenen.
Kan ik met de U-Prevent calculators ook het effect van leefstijl interventies schatten?
Leefstijlinterventies, zoals stoppen met roken, gewichtsreductie, lichaamsbeweging en een gezond dieet zijn belangrijke en evidence-based eerstelijns behandelingen van hart- en vaatziekten. We adviseren om leefstijloptimalisatie altijd in overweging te nemen voordat medicatie wordt geïnitieerd of geïntensiveerd. Het effect van stoppen met roken hebben wij ingebouwd in de U-Prevent calculators, gebaseerd op aannames uit grote observationele studies met een hoge methodologische kwaliteit (Arch Intern Med 2012; BMJ 2015). Voor de overige leefstijlinterventies bleek het echter niet mogelijk om dergelijke betrouwbare en onafhankelijke effectschattingen te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Voor meer informatie over het effect van leefstijl op het cardiovasculaire risico en sterfte, raden wij de volgende artikelen aan over gezonde voeding (Circulation 1999; Am J Nutr 2010; NEJM 2013; BMC Med 2016), lichaamsbeweging (Circulation 2011; Diabetes Care 2013) and obesity (Lancet 2011; JAMA Cardiol 2018) en obesitas (Lancet 2011; JAMA Cardiol 2018).
Hoe betrouwbaar zijn de U-Prevent calculators?
Raadpleeg de bronnen voor zorgverleners voor een wetenschappelijke onderbouwing. Kort samengevat, combineert U-Prevent extern gevalideerde prognostische modellen met gerandomiseerde hazard ratio's uit trials.
Wanneer is het behandelingseffect groot genoeg?
U-Prevent doet géén aanbeveling over het starten of stoppen van behandeling, maar toont alleen schattingen van het behandelingseffect. We adviseren om bij keuzes omtrent het starten of stoppen van behandelingen altijd de geldende richtlijnen te volgen.
Waarom tonen de calculators geen betrouwbaarheidsintervallen?
Het schatten van risico- en behandelingseffecten heeft ten doel om de medische besluitvorming over het starten of stoppen van preventieve interventies te ondersteunen. De beste beslissingen worden genomen op basis van de beste puntschattingen. Onzekerheidsmarges zijn in dit opzicht niet nuttig.
Houden de U-Prevent calculators ook rekening met mogelijke nadelige effecten van behandeling?
Nee. Mogelijke nadelige effecten van behandeling zijn het risico op bijwerkingen, financiële kosten en het ongemak van dagelijks medicatiegebruik. Deze mogelijke nadelen zijn uiteraard van groot belang bij de medische besluitvorming, maar blijken moeilijk op individueel niveau te voorspellen. Daarnaast is het gewicht dat wordt toegekend aan deze nadelen erg subjectief.
Hoe leg ik mijn patiënt uit wat lifetime-risico is?
Lifetime-risico is de kans op een hartaanval, beroerte of acute hartdood ergens in het beloop van uw resterende levensjaren.
Hoe leg ik ‘jaren winst zonder hart- en vaatziekten’ aan mijn patiënt?
Dit is het aantal jaren zonder een hartinfarct of beroerte dat u kunt verdienen door vanaf vandaag de rest van uw leven medicatie te gebruiken. Als er 100 of 1000 kopieën van u zouden bestaan (dat wil zeggen dezelfde leeftijd, dezelfde bloeddruk, hetzelfde cholesterolniveau enz.), dan zou de helft van deze levenswinst worden behaald in de jaren vóór uw geschatte overlevingsleeftijd en de andere helft erna. Bedenk ook dat het gaat om extra jaren jaren zonder hart- en vaatziekten en dus in goede gezondheid. Hoe gezonder u op dit moment bent, hoe belangrijker het is om gezond te blijven.
Waarom geven verschillende scores soms verschillende schattingen van 10-jaars risico voor dezelfde patiënt?
Het is niet mogelijk om met volledige zekerheid te zeggen of een patiënt wél (100% risico) of géén (0% risico) hart- en vaatziekten zal krijgen in de komende 10 jaar. Het ‘juiste’ risico bestaat dus niet. In plaats daarvan proberen de U-Prevent calculators zo goed mogelijk onderscheid te maken tussen mensen die wél en géén hart- en vaatziekten zullen krijgen. De betrouwbaarheid van alle rekenkundige algoritmes is bewezen in grote onderzoeksdatasets. Statistische en methodologische verschillen tussen de tools kunnen resulteren in enigszins verschillende schattingen voor een individuele patiënt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Akkoord
Nee, liever niet